9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s avonds leggen Marloes Aantjes, Marien Jongkind en Martin Mourik hun openbare geloofsbelijdenis af).
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.22:12, 13 en 16; en `s avonds Ps.68:13 en 16.
Collecte: In beide diensten is de tweede collecte bestemd voor de Algemenen Middelen van de kerk.
Oppas: Op D.V. 28 maart a.s. verzorgen mevr. E. Borsje- van der Kooij en Esther Damsteeg de oppas. En op 4 april mevr. T. Korevaar-Vonk en Mirjam.