9.30 uur ds. C. Blenk te Den Haag
18.30 uur ds. M.H. Vastenhout te Eethen en Drongelen
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.100:1, 2, 3 en 4; en `s avonds. Ps.26:10, 11 en 12.
Collecte: De extra collecte is bestemd voor de stichting “Kinderhulp Oekraïne”. De collecte voor dit ons sympathieke doel bevelen wij u heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 28 juni a.s. verzorgen Cora den Besten en Leandra de Jong de oppas; en op 5 juli mevr. Marianne Kortleve-Mourik en Paola en Carina van der Wal.
Koffie drinken na de dienst: Dat is op D.V. 5 juli a.s. We zijn al wat vroeg met dit te melden; maar noteer het alvast!