9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (vm. bediening en nm. dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.62:1; en `s avonds Ps.65:1.
Collecten: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de I.Z.B. De tafelcollecte is bestemd voor “Woord en Daad”. Wij bevelen u deze doeleinden heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 28 aug. a.s. verzorgen mevr. Maartje den Besten- van Es en Colinda van Rees de oppas; en op 4 sept. mevr. Marisca Bikker-Mourik, Tamara Bikker en Debora van de Graaf.