09.30 uur Ds. W.F. Jochemsen te Noordeloos
18.30 uur Ds. J. Belder te Harskamp
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 147: 1 en Ps. 121: 4.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Onderhoudsfonds; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers. Rood is collecte 1; blauw is collecte 2. Collecte 3 zijn de busjes aan de wand bij de uitgang.