9.30 uur dr. M.J. Paul te Ede
18.30 uur ds. C. Bos te Benschop
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.44:13 en 14; en `s avonds Ps.44:12.
Het is trouwens de bedoeling, dat we per D.V. 1-1 a.s. als kerkenraad ook bij de voorzang in de kerk aanwezig zijn. Wij vinden, dat de voorzang wel echt de voorzang moet blijven. Om vijf minuten voor de aanvang van de dienst geeft de kerkenraad een signaal aan de organist ten teken dat de kerkenraad, zodra het stil wordt, binnenkomt. Vervolgens zingen wij met elkaar de opgegeven psalm. We gaan ervan uit, dat we spoedig deze gang van zaken weer gewend zijn.
Collecte: De extra collecte is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Koffie drinken na de dienst: Noteer alvast maar, dat er op D.V. 3 jan. a.s. weer “koffie drinken na de dienst” is.
Oppas: Mevr. Nellie van Meijeren-Kok en Elise Stam verzorgen de oppas.