9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (v.m. voorbereiding Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.97:6 en 7; en `s avonds Ps.97:1 en 3.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Oppas: Op D.V. 26 mei a.s. verzorgen mevr. Nellie van Meijeren-Kok en Anne Verwoert de oppas; en op 2 juni mevr. Anne-Wieke Vermeulen-Voskuil, Anne Mourik en Carina van der Wal.