9.30 uur ds. A.C. de Kruijf te Haaften
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.31:11 en 12; en `s avonds Ps.31:18 en 19.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de I.Z.B. De I.Z.B. helpt de gemeenten bij hun evangeliserende taak. Ook in onze omgeving wordt er van de kennis van de I.Z.B. gebruik gemaakt (Dabar- en Echo-werk; Alpha-curssussen enz.). Het geloof is op vele plaatsen in ons land niet (meer) vanzelfsprekend. Wij bevelen deze collecte dan ook heel hartelijk aan! N.B. Op D.V. 2 april a.s. is de extra collecte voor de noodhulp voor hongerend Afrika. Houd er alvast rekening mee!
Oppas: Op D.V. 26 maart a.s. verzorgen mevr. Anne-Wieke Vermeulen-Voskuil en Rebekka van de Graaf de oppas; en op 2 april mevr. Janny Scheurwater-Heijkoop en Hester Aanen.