9.30 uur ds. C.A. van der Sluijs te Veenendaal
18.30 uur ds. P. Vermaat te Veenendaal
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.119:69; en `s avonds Ps.119:7.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Oppas: Op D.V. 26 juni a.s. verzorgen mevr. Janny Scheurwater-Heijkoop en Paola van der Wal de oppas; en op 3 juli mevr. Marjan Koorevaar- van Spengen en Jessica en Rebekka van de Graaf.
Koffie drinken na de dienst: Op D.V. 3 juli a.s. hopen we elkaar in dit kader weer te ontmoeten. Noteer het alvast, als u wil.
Zingen na de dienst: Noteer ook maar alvast, dat er op diezelfde derde juli `s avonds “zingen na de dienst” is.