Ga naar de inhoud

Zondag 26 december 2021 (Tweede Kerstdag)

09.30 uur prop. J. G. Blok te Randwijk (alleen online!)
18.30 uur prop. H.G. van Ingen te Zegveld (alleen online!)
Zingen voor de dienst: Lofzang van Simeon : 2 en Ps. 98: 2.
Organisten: dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de kerk; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.