Ga naar de inhoud

Zondag 26 april 2020

09.30 uur Prop. A. van Dalen te Oud-Alblas
18.30 uur Prop. R.P. Hoogenboom te Woerden
De diensten worden doorgegeven via de live videoverbinding
Zingen voor de dienst: Ps. 84: 1 en 2 en Ps. 84: 5.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert-Jan Stasse en mevr. Marianne v/d Spek.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: voor de HGJB. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL 14 RABO 0342759779; of op het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters: NL91 RABO 0342725025.