9.30 uur ds. W.G. Gerritsen te Oud-Alblas,

18.30 uur ds. W. van Weelden te Oud-Alblas.

Zingen voor de dienst: ’s Morgens Ps. 66: 1, 8 en 10 en ’s avonds Ps. 95: 1,4 en 6

Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is voor de H.G.J.B.

Oppas: Op D.V. 26 april verzorgen 26-4: J. van den Bosch- de Groot en Marije den Besten de oppas. En op 3 mei N.E. van Meijeren-Kok en Petra Korevaar.

Zieken: Afgelopen vrijdag 17 april mocht Daan de Wit weer terug keren uit het ziekenhuis. Nader onderzoek zal nog plaats vinden. Wij vragen u onze zieken en alle die om hen heen staan op te dragen in u gebed. “De HEER zal hen, op ’t ziekbed neergestort, versterken door Zijn kracht”.(Psalm 41: vers 2 berijmd)

Geboorte: Op 13 april is bij Jan en Cara-Lyndis de Ruiter-Murphy (Br`dijk 4) een dochter en zusje geboren met de namen Phaelyan Willempje. Haar roepnaam is Phaelyan. Wij feliciteren Jan en Cara-Lyndis met de geboorte van hun tweede dochter. De Heere zegene jullie in het opvoeden van jullie kinderen.

Doopzitting: In verband met de bediening van de Heilige Doop in de morgendienst van D.V. 10 mei a.s. is er op D.V. dinsdag 5 mei a.s. om 20.00 uur een doopzitting in de consistorie waar de beide ouders met het trouwboekje worden verwacht. Meldt u zich van tevoren a.u.b. bij de dominee aan.

Koffie drinken: Aanstaande zondag is er “Koffie drinken na de dienst”.

Verjaardag: In tegenstelling wat afgelopen zondag is afgekondigd is Mevr. Leeuwis-Jongeneel niet 97 jaar maar 98 jaar geworden.

Kerk schoonmaak:Langs deze weg willen wij alle dames bedanken die willen helpen met schoonmaken van de kerk.

Verantwoording: Dhr. J. van Renswoude heeft voor de kerk € 165,25 bijeen gebracht aan oud ijzer.

Ten slotte:“Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide (Ps.100 vers 3)

Met een hartelijke groet en een goede zondag toegewenst! De kerkenraad