Ga naar de inhoud

Zondag 25 oktober 2020

09.30 uur Prop. A.A. Teeuw te Ridderkerk
18.30 uur Ds. J. Blom te Ridderkerk
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 95: 4 en Ps. 75: 4.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Onderhoudsfonds; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers. Voor de thuisluisteraars: de app of u kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL14 RABO 0342759779; of op het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters: NL91 RABO 0342725025.

Vanwege de herfstvakantie zijn er weer downloads: