Ga naar de inhoud

Zondag 25 november 2012

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (v.m. bediening en n.m. nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.85:1; en `s avonds Ps.99:2 en 3.
Zingen na de dienst: Hiervoor nodigen wij u de komende zondagavond allemaal weer heel hartelijk uit!
Collecten: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen. De avondmaalscollecte is bestemd voor “Woord en Daad”.
Oppas: Op D.V. 25 nov. a.s. verzorgen Eline den Besten, Rebecca van de Graaf en Leandra de Jong de oppas; en op 2 dec. mevr. Jonette Korevaar-den Besten en Arlene van den Bosch.