9.30 uur ds. B.A. Belder te Schelluinen
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (Voorbereiding Heilig Avondmaal).

Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.81:11, 12, 13 en 14; en `s avonds Ps.86:3.

Collecte: De tweede collecte in de diensten van de komende zondag is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk. Wij bevelen deze collecte heel hartelijk aan.

Oppas: Op D.V. 25 jan. a.s. verzorgen mevr. N.A. van Kleij-Schmidt en Jessika Damsteeg de oppas. En op 1 febr. mevr. M.C. Koorevaar- van Spengen en Linda Korevaar.

Censura morum: Het gesprek kan plaats vinden op D.V. 26 jan. a.s. van 19.00-19.30 uur. Dat is aan de pastorie.

Vrouwenvereniging: Op D.V. 26 jan. a.s. vergadert de vrouwenvereniging weer. Mevr. Els Aanen leidt Bijbelstudie no. 6 voor ons in. U vindt die in het novembernummer van ons blad.

Verantwoording: De coll. AM van 11 jan. j.l. heeft €311,28 opgebracht. De predikant kreeg €50,- mee voor de kerk. Wij zeggen u voor uw medeleven heel hartelijk dank.

Bediening Heilige Doop: De afgelopen zondagmorgen werd de kleine Jannemarie Boele gedoopt. De tekst voor de prediking was Joh.3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”.

Tenslotte: Wij leven van harte mee met diegenen in de gemeente wier hemel erg donker is geworden door een groot verlies in de familiekring waar zij mee geconfronteerd zijn. Wij bidden, dat ze weten waar ze het zoeken moeten. En dat ze het daar vinden zullen. De komende zondag houden wij de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. De Engelse oudvader Thomas Boston is een voorbeeld van iemand die streng over hoe dat moet spreekt. Hij zegt in een preek over Joh.15:1 (“Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman”) zoiets als: “Er moet veel worden afgekapt. Er zijn soms heel veel afsnijdingen nodig voor wij overboord gaan. En als grond om te mogen komen, moeten wij van wat we hebben meegemaakt af. En van dat we de dingen anders zijn gaan zien, moeten we af. En van onze eigen gedachten moeten we af. En van onze kerkgang en van ons eigen geloof als grond moeten we af. Anders trekken we onze sappen nog uit onze eigen natuur en uit onze eigen wortels. En dan zijn we als klimop. Maar dan zijn we geen rank. En dan zijn we wel dichtbij Jezus, maar dan zijn we nog niet een plant geworden met Hem. En de laatste slag is zaligmakend. En dat is, dat ik alles verlies; maar dat ik word opgeraapt en opgenomen door de Heere Jezus Christus”. En dat vinden wij misschien wel heel streng. Maar is het ook niet heel reëel en vertroostend, als je er zo over spreekt? Want dan weet je als een zondaar thuis te mogen komen! Wij wensen u een goede voorbereidingsweek toe. Met een hartelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.

terug naar het archief