9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (vm. bediening en nm. dankzegging Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.135:3; en `s avonds Ps.135:2 en 12.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. P.C. den Uil en mevr. Annemarie Zwart-Baan.
Collecten: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk. De tafelcollecte is voor “Woord en Daad”.
Oppas: Op D.V. 25 febr. a.s. verzorgen mevr. Jeanette Aanen- de Haan, Arinne van den Dool en Jessica van de Graaf de oppas; en op 4 maart mevr. Jantine Bijkerk-Kievit en Marleen Korevaar.
Koffie drinken na de dienst: De komende zondagmorgen nodigen wij u hiervoor weer heel hartelijk uit!