Ga naar de inhoud

Zondag 25 april 2021

09.30 uur ds. A.C. Borsje te Zwartebroek
18.30 uur ds. C. Budding te Goudswaard
Zingen voor de dienst: Ps. 19: 4 en Gez. 2: 2
Organisten: dhr. Marnix van Leeuwen en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: ‘Voor Elkaar’ vakantieweken van de Herv. Vrouwenbond; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.