9.20 (!!!) uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. A.D.J. Wessels te Schelluinen
Zingen voor de dienst: `s Morgens zingen we vanaf 9.20 uur (probeer a.u.b. tijdig aanwezig te zijn!) een aantal pinksterliederen; `s avonds zingen we Ps.133:1, 2 en 3.
Collecte: De extra collecte (bij het uitgaan) van de komende zondag D.V. is bestemd voor de G.Z.B. Wij bevelen deze pinksterzendingscollecte u heel hartelijk aan!
Oppas: Op D.V. 24 mei a.s. verzorgen mevr. Jeanette Aanen- de Haan en Hester de oppas; en op 31 mei mevr. Liesbeth Kwakernaak-Erkelens en Arlene van den Bosch.