9.15 uur ds. J.A.H. Jongkind (We beginnen met het zingen van enige paasliederen; probeer tijdig aanwezig te zijn!)
18.30 uur ds. J.M. Molenaar te Hoevelaken.
Zingen voor de dienst: `s morgens paasliederen en `s avonds Ps.118:8 en 11.
Collecten: De tweede collecte is bestemd voor het Studie- en Leerstoelfonds van de Ger. Bond. Wij bevelen de collecten weer heel hartelijk aan!
Oppas: Op D.V. 24 april a.s. verzorgen mevr. Anita van de Graaf-Fontijn en Aniek de Wit de oppas. En op 1 mei mevr. Leontina Boele- de Haan en Esther van Dijk.