9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (v.m. bediening en n.m. nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.91:5; en `s avonds Ps.85:1 en 4.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Oppas: Op D.V. 23 nov. a.s. verzorgen mevr. Nicolet den Besten-Bakker en Colinda van Rees de oppas; en op 30 nov. mevr. Johanna van den Bosch- de Groot en Lida Mourik.