9.15 (!) uur ds. J.A.H. Jongkind (vooraf zingen we aan aantal pinksterliederen)
18.30 uur ds. C. Bos te Benschop.
Zingen voor de dienst: `s Morgens zingen we een aantal pinksterliederen; en `s avonds zingen we Ps.65:4 en 6.
Collecte: De collecte bij de uitgang is de komende zondag bestemd voor de G.Z.B. Wij bevelen u de Pinksterzendingscollecte heel hartelijk aan!
Oppas: Op D.V. 23 mei a.s. verzorgen Annemarie Baan en Wilma Koorevaar de oppas. En op 30 mei mevr. Nelly van Kleij-Schmidt en Anne Mourik.