9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.52:3, 5 en 6; e n`s avonds Ps.53:1, 2, 3 en 6.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Koffie drinken na de dienst: De a.s. zondagmorgen D.V. nodigen wij u hiervoor allemaal weer heel hartelijk uit. Tevens kunt u dan afscheid nemen van Jacob-Jan en Tamara Matze-Jonker die nu binnenkort naar Duitsland hopen te gaan.
Oppas: Op D.V. 23 febr. a.s. verzorgen mevr. Jeanette Aanen- de Haan, Colinda van Rees en Elise Stam de oppas; en op 2 maart mevr. Nelly van Meijeren-Kok en Carina van der Wal.