Ga naar de inhoud

Zondag 23 augustus 2020

09.30 uur ds. C. Blenk te Den Haag
18.30 uur prop. H.N. Visser te Lisse
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 89: 1 en Ps. 89: 3.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jacquo Theunisse en mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Algemene Middelen van de Kerk; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.
Extra collecte Beiroet: De diaconie heeft het voornemen om een financiële bijdrage over te maken voor hulp aan de slachtoffers in Beiroet. Wilt u dit ook steunen? Dan kunt u een bedrag overmaken naar de diaconie NL14 RABO 0342 7597 79 o.v.v. Beiroet.

Downloads