9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (voorber. H.A.)
18.30 uur ds. B.J.P. de Bruin te Andel
Zingen voor de dienst: De scholen zijn nog net niet begonnen en de zondagsschool heeft nog even vakantie, maar we beginnen nu toch het straks te gebruiken rooster voor de voorzang maar weer te volgen. Het is mooi, dat de kinderen elke week een psalm leren of een gedeelte daarvan. Dat maakt hen de psalmen eigen. `s Morgens is de voorzang Ps.9:10, 11 en 12; en `s avonds Ps.32:4, 5 en 6.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Medische Zending. Wij bevelen dit doel heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 23 aug. a.s. verzorgen mevr. Janny Scheurwater-Heijkoop en Jurian Korevaar de oppas; en op 30 aug. Mirjam Korevaar en Colinda van Rees.