Ga naar de inhoud

Zondag 22 mei 2022

09.30 uur ds. A.C. Borsje te Zwartebroek
18.30 uur prop. M. van Genderen te Leerdam
Zingen voor de dienst: Ps. 100: 3 en Ps. 116: 10.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en mevr. Marianne van der Spek.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Onderhoudsfonds; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.