Ga naar de inhoud

Zondag 22 maart 2020

09.30 uur Prop. A.M. van Mourik te Driebruggen
18.30 uur Ds. Y. Breemes te Hollandscheveld
De diensten worden via de live videoverbinding doorgegeven.
Zingen voor de dienst: Ps.30: 8 en Ps. 65: 1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. W. Stolk en dhr. G. Ouweneel.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: Project 1027 Omzien naar vluchtelingen in Nederland in samenwerking met stichting Gave. U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nummer Diaconie: NL14 RABO 0342759779; rek.nummer College van Kerkrentmeesters NL91 RABO 0342725025.
Downloads voor de kinderen: