09.30 uur Prop. A.M. van Mourik te Driebruggen
18.30 uur Ds. Y. Breemes te Hollandscheveld
De diensten worden via de live videoverbinding doorgegeven.
Zingen voor de dienst: Ps.30: 8 en Ps. 65: 1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. W. Stolk en dhr. G. Ouweneel.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: Project 1027 Omzien naar vluchtelingen in Nederland in samenwerking met stichting Gave. U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nummer Diaconie: NL14 RABO 0342759779; rek.nummer College van Kerkrentmeesters NL91 RABO 0342725025.
Downloads voor de kinderen: