9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind. De morgendienst is de dienst bij de openbare geloofsbelijdenis van Nick van Zessen.
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.118:1; en `s avonds Ps.22:1 en 2.
Collecte: De tweede collecte van D.V. zondagmorgen a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Leerdienst: De a.s. zondagavond wordt u een stencil uitgereikt met de hoofdpunten van onze preek over art. 18 en 19 van de N.G.B.
Oppas: Op D.V. 22 maart a.s. verzorgen Frederike Jongkind en Arinne van den Dool de oppas; en op 29 maart mevr. Marianne Kortleve-Mourik en Paola van der Wal.