Ga naar de inhoud

Zondag 22 augustus 2021

09.30 uur ds. A.D. Goijert te Nijkerk
18.30 uur ds. J.C. de Groot te Dordrecht
Zingen voor de dienst: Ps. 25: 2 en Ps. 25: 6.
Organist: dhr. Wim Stolk.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de kerk; Busjescollecte: GZB-project fam. v/d Pol – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. Diaconie: NL14 RABO 0342759779; rek.nr College van Kerkrentmeesters: NL91 RABO 0342725025 of via de app.

Download: