09.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens legt Jantine Bijkerk-Kievit haar openbare geloofsbelijdenis af).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.136:1, 2 en 3; en `s avonds Ps.51:4.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert Jan Stasse en mevr. Marianne van der Spek-Korporaal.
Collecte: De extra collecte van de komende zondag is (met een speciale aanbeveling!) bestemd voor het onderhoudsfonds.
Oppas: Op D.V. 22 april a.s. verzorgen mevr. Renske Mourik- de Jong en Anna Lisa Hofman de oppas; en op 29 april mevr. Saskia Aantjes-Westerlaken en Debora van de Graaf.