9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.146:1, 2 en 3; en `s avonds Ps.111:1, 2 en 3.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 21 sept. a.s. verzorgen Frederike Jongkind en Pieternel Boele de oppas; en op 28 sept. Jacoline Korevaar en Rebecca van de Graaf.