9.30 uur ds. T. van Bruggen te Streefkerk
18.30 uur cand. J.B. van der Knijff te Stolwijk
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.90:9; en `s avonds Ps.91:1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jacquo Theunisse en mevr. Marianne van der Spek.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor het medische project “Congo-ondersteuning christelijke gezondheidszorg in Intendey”. Wij bevelen u dit doel hartelijk aan.
Koffie drinken na de dienst: De a.s. zondagmorgen D.V. nodigen wij u en jullie hiervoor heel hartelijk uit!
Oppas: Op D.V. 21 okt. a.s. verzorgen mevr. Irma Verhoef, Cora den Besten en Daniëlle Scheurwater de oppas; en op 28 okt. mevr. Anne-Wieke Vermeulen en Colinda van Rees.