9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.70:1, 2 en 3; en `s avonds Ps.71:1, 2 en 4.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Oppas: Op D.V. 21 okt. a.s verzorgen mevr. Leontina Boele-de Haan en Pieternel en Cora den Besten de oppas; en op 28 okt. mevr. Els Borsje-van der Kooij, Colinda van Rees en Elise Stam.
Koffie drinken na de dienst: De komende zondagmorgen nodigen wij u en jullie hiervoor weer heel hartelijk uit!