9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (v.m. voorbereiding Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.121:3 en 4; en `s avonds Ps.102:11 en 12.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van het kerkrentmeesterschap. Wij bevelen u deze rondgang heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 21 nov. a.s. verzorgen mevr. Tineke Korevaar-Vonk en Mirjam de oppas. En op 28 nov. mevr. Nellie van Meijeren-Kok en Jonette Korevaar.