Ga naar de inhoud

Zondag 21 februari 2021

09.30 uur ds. J. Nap te Hoevelaken
18.30 uur ds. G. Wolfswinkel te Everdingen
Zingen voor de dienst: Ps. 86: 6 en Ps. 9: 1.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Geert Ouweneel.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Onderhoudsfonds; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. U kunt uw bijdrage overmaken via de app of op rek. nummer Diaconie: NL14 RABO 0342759779; rek. nummer College van Kerkrentmeesters: NL91 RABO 0342725025.

Download