09.30 uur Prop. A.C. Borsje te Ede
18.30 uur ds. G. v. Wolfswinkel te Everdingen
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 42: 3 en Ps. 146: 3.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Jeugdwerk eigen gemeente; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

Downloads: