9.30 uur ds. P. Vermaat te Veenendaal
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.25:4 en 6; en `s avonds Ps.145:2 en 3.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Oppas: Op D.V. 20 jan. a.s. verzorgen mevr. Els Borsje-van der Kooij en Arinne van den Dool de oppas; en op 27 jan. mevr. Anne-Wieke Vermeulen-Voskuil en Jacoline Korevaar.