Ga naar de inhoud

Zondag 20 december 2020

09.30 uur Ds. R. van der Knijff te Molenaarsgraaf
18.30 uur Ds. M.W. Westerink te Langerak
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Gez. 3: 1 en Ps. 72:11.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Gert Jan Stasse.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Onderhoudsfonds; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. Diaconie: NL 14 RABO 0342759779; rek.nr College van Kerkrentmeesters: NL 91 RABO 0342725025 of via de app.

Downloads: