9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (dienst waarin een aantal gemeenteleden belijdenis aflegt van het geloof)
18.30 uur ds. M. van de Ruitenbeek te Dussen
Zingen voor de dienst: `s Morgens zingen we voor de dienst een aantal paasliederen. I.v.m. de te verwachten gasten laten we het een en ander maar gewoon om half tien beginnen. `s Avonds zingen we Ps.21:4, 7 en 8.
Collecte: De tweede collecte in de diensten D.V. zondag a.s. is bestemd voor het Studiefonds van de Geref. Bond.
Oppas: Op D.V. 20 april a.s. verzorgen mevr. Marianne Koorevaar- van Spengen, Rebekka van de Graaf en Mirjam Korevaar de oppas; en op 27 april mevr. Anita van de Graaf-Fontijn en Lida Mourik.