9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: We zijn weer begonnen met de psalmen van de school en de zondagsschool voor de dienst te zingen. Het “heeft” ook wel wat om “voor de dienst” zo eens wat onbekende psalmen aan bod te laten komen; maar dat beperken we maar tot de vakantieperiodes, omdat het zingen van de schoolpsalmen voor de dienst met het oog op de kinderen een grote betekenis heeft. `s Morgens zingen we de komende zondag Ps.105:7 en 10; en `s avonds Ps.106:1 en 3.
Collecten: De extra collecte van de komende zondag D.V. is bestemd voor het kerkrentmeesterschap. Naar de avondmaalstafel brengen wij onze gaven mee voor “Woord en Daad”.
Oppas: Op D.V. 2 sept. a.s. verzorgen mevr. Anne-Wieke Vermeulen-Voskuil, Arlene van den Bosch en Frederike Jongkind de oppas; en op 9 sept. mevr. Johanna van den Bosch-de Groot en Marloes Aantjes.