Ga naar de inhoud

Zondag 2 mei 2021

09.30 uur ds. Kleinbloesem te Goudswaard
18.30 uur ds. Groenendijk te Bruchem
Zingen voor de dienst: Ps. 19: 4 en Ps. 48: 6.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Wim Stolk.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor de kerk; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.