9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (v.m. bediening en n.m. dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.3:2; en `s avonds Ps.114:1, 2 en 3.
Collecten: De tweede collecte in de diensten van D.V. de komende zondag is de extra maandelijkse collecte voor de kerk. De inhoud van de offerbekers is bestemd voor “Woord en Daad”. We mogen er met liefde weer aan denken!
Oppas: Op D.V. 2 mei a.s. verzorgen Marije den Besten en Petra Korevaar de oppas. En op 9 mei mevr. A. van de Graaf-Fontijn en Esther van Dijk.