9.30 uur cand. J.A. de Kruijf te Oud-Alblas
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.34:1 en 11; en `s avonds Ps.5:7 en 12.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 2 juli a.s. verzorgen mevr. Marjan Koorevaar en Mirjam Korevaar de oppas; en op 9 juli mevr. Maartje den Besten- van Es en Paola van der Wal.
Koffie drinken na de dienst: De komende zondagmorgen, D.V. 2 juli na de dienst, nodigen wij u hiervoor allemaal heel hartelijk uit!