Ga naar de inhoud

Zondag 2 januari 2022

09.30 uur ds. H.J. van de Veen (bevestiging ambtsdragers)
18.45(!) uur ds. J. Muller te Bleskensgraaf
Zingen voor de dienst: Ps. 75: 2 en Ps. 75: 1.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor de kerk; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.