9.30 uur ds. A.A. Floor te Barendrecht
18.30 uur ds. P.J. Krijgsman te Benthuizen.
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.107:1 en 5; en `s avonds Ps.107:6 en 7.
Collecte: De tweede collecte is de extra maandelijkse collecte voor de kerk.
Oppas: Op 2 jan. mevr. Anita van de Graaf-Fontijn en Aniek de Wit.
Koffie drinken na de dienst: Op D.V. zondagmorgen 2 jan. a.s. drinken wij samen met wie dat wenst in de “Wegwijzer” nog een kopje koffie.