09.30 uur ds. H.G. de Graaf te Nieuwerbrug aan de Rijn
18.30 uur dr. W. Balke te Den Haag
Zingen voor de dienst: v.m. Ps.9:1 en 2 en n.m. Ps.10:1 en 9.
Collecte: De tweede rondgang is de extra maandelijkse voor de kerk.
Oppas: Nicolet den Besten en Hester Aanen. Op 9 aug. Jeanette Aanen en Pieternel Boele.