9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur dr. M.J. Paul te Ede
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.22:1; en `s avonds Ps.5:1 en 2.
Collecte: “Project 10 27” van de GZB start samen met “Verre naasten” van de Chr. Ger. Kerken een noodhulpactie voor de bevolking in de Hoorn van Afrika. Daar is een grote, steeds erger wordende hongersnood aan de gang. De bovengenoemde organisaties bieden hulp via m.n. de lokale partnerkerken in Kenia en Zuid-Soedan. Deze actie hoopt het leven van de arme en kwetsbare mensen daar weer wat perspectief te geven. Wij bevelen u de extra collecte van de komende zondag heel hartelijk aan!
Oppas: Op D.V. 2 april a.s. verzorgen mevr. Janny Scheurwater-Heijkoop en Hester Aanen de oppas; en op 9 april mevr. Jantine Bijkerk-Kievit en Lida Mourik.