9.30 uur ds. A. Belder te Nieuwe Tonge
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.133:1, 2 en 3; en `s avonds Ps.97:4 en7.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 19 juni a.s. verzorgen mevr. Els Borsje-van der Kooij en Marije den Besten de oppas. En op 26 juni mevr. Irma Verhoef-Koorevaar en Jonette Korevaar.