Ga naar de inhoud

Zondag 19 april 2020

09.30 uur Ds. P. Vermaat te Veenendaal
18.30 uur Prop. C.B. Westerink te Rotterdam
De diensten worden doorgegeven via de live videoverbinding
Zingen voor de dienst: Ps. 92: 1 en Ps. 89: 7.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en dhr. Gert-Jan Stasse.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: Onderhoudsfonds. U kunt uw bijdrage overmaken op rek. nummer Diaconie: NL 14 RABO 0342759779; rek. nummer College van Kerkrentmeesters: NL 91 RABO 0342725025.