09.30 uur Ds. P. Vermaat te Veenendaal
18.30 uur Prop. C.B. Westerink te Rotterdam
De diensten worden doorgegeven via de live videoverbinding
Zingen voor de dienst: Ps. 92: 1 en Ps. 89: 7.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en dhr. Gert-Jan Stasse.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: Onderhoudsfonds. U kunt uw bijdrage overmaken op rek. nummer Diaconie: NL 14 RABO 0342759779; rek. nummer College van Kerkrentmeesters: NL 91 RABO 0342725025.