Ga naar de inhoud

Zondag 18 september 2022

09.30 uur prop. J. van Vliet te Uddel
18.30 uur ds. J. Blom te Ridderkerk
Zingen voor de dienst: Ps. 100: 2; Ps. 23: 1.
Organisten: dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Jeugdwerk eigen gemeente; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.