9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.89:9 en 10; en `s avonds Ps.30:1 en 2.
Collecte: De tweede collecte in de dienst van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk. De inhoud van de offerbekers is bestemd voor “Woord en Daad”.
Oppas: Op D.V. 18 mei a.s. verzorgen mevr. Nicolet den Besten-Bakker en Paola en Carina van der Wal de oppas; op 25 mei mevr. Jeanette Aanen- de Haan en Elise Stam; en op 29 mei mevr. Liesbeth Kwakernaak-Erkelens, Debora van de Graaf en Marleen Korevaar.