9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.1:1; en `s avonds Ps.1:4.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is een diaconiecollecte voor “de Herberg”. Het is goed, dat er zo`n rustpunt en schuilplaats in Oosterbeek is. Wij bevelen u dit doel heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 18 juni a.s. verzorgen mevr. Linda Theunisse-Mourik en Tamara Bikker de oppas; en op 25 juni mevr. Maartje den Besten- van Es en Lida Mourik.